NARAVOSLOVNI DAN OB SVETOVNEM DNEVU BIODIVERZITETE

BIODIVERZITETA REKE MURE

Reka Mura je naša zadnja velika reka z dobro ohranjeno naravno rečno dinamiko. Vzdolž Mure se je ohranila izjemna poplavna ravnica, na kateri se prepletajo reka z meandri in mrtvicami s kompleksi poplavnih gozdov ter značilno kmetijsko kulturno krajino v zaledju, ki jo ponekod še tvorijo kompleksi mokrotnih travnikov, mozaičnih polj in vasi na robu poplavnih ravnic. Ti habitati so življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, zaradi česar ima območje številne nacionalne in mednarodne naravovarstvene statuse.

Celotno poplavno območje  reke Mure je opredeljeno kot območje številnih naravnih vrednot lokalnega in državnega pomena, območje ima tudi status ekološko pomembnega območja. Na mednarodnem nivoju ima reka Mura s svojo poplavno ravnico status evropsko pomembnega varstvenega območja – območja Natura 2000. Od leta 2018 ima območje tudi status UNESCO Biosfernega območja Mura. Biosferno območje v Sloveniji del enega največjih ohranjenih aluvialnih kompleksov v Evropi, ki obsega območje predvidenega »čezmejnega Biosfernega območja Mura-Drava-Donava« (Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube). Vir: natura Mura (https://natura-mura.eu/naravovarstveni-pomen-mure/).

Z učenci 9. razreda smo pri pouku biologije ob Svetovnem dnevu biodiverzitete ustvarjali plakate o biomih in Zavarovanih območjih Slovenije. Pogovarjali smo se o življenjski pestrosti ali biodiverziteti ter dejavnikih, ki življenjsko pestrost v Sloveniji povečujejo in dejavnikih, ki negativno vplivajo na življenjsko pestrost.

Svoje znanje o biodoverziteti smo želeli še poglobiti ob opazovanju življenjske pestrosti reke Mure. Na dnevu dejavnosti sta bili z nami Monika in Jasmina z Zavoda RS za varstvo narave, ki sta poskrbeli za to, da se je vsak nekaj naučil. Dogajanje je bilo pestro kot je sama življenjska pestrost reke Mure.

(Skupno 74 obiskov, dnevno 1 obiskov)
Dostopnost