O šolski prehrani

ŠOLSKA PREHRANA

Zdravje je zelo pomembna vrednota v življenju. Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v dobi odraščanja. Ker želimo, da so obroki pravilno sestavljeni,  pri načrtovanju prehrane sledimo smernicam zdravega prehranjevanja in tudi željam učencev.  

Pomembno je, da dan začnemo z zajtrkom, ki je zelo pomemben obrok celodnevne prehrane. Starši poskrbite, da bo vaš otrok doma zajtrkoval.

Za učence v šolski kuhinji pripravljamo zajtrk, malico in kosilo.

ČAS ZA MALICO

9.05 – 9.20 (po drugi šolski uri) – RAZREDNA STOPNJA

10.05 – 10.20 (po tretji šolski uri) – PREDMETNA STOPNJA

ČAS ZA KOSILO

Učenci razredne stopnje gredo na kosilo po peti šolski uri, 11. 55. Učenci predmetne stopnje gredo na kosilo po šesti šolski uri, 12. 45.

CENA PREHRANE

Zajtrk – 0,59 €

Malica – 1,10 €

Kosilo 1. – 9. r. – 3,48 €

ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE
Malica in kosilo se odjavita na način, da jo za učenca odjavijo starši. Za pravočasno oddajo se šteje odjava obroka, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej v tajništvu šole ali preko spletnega obrazca in sicer najkasneje do 8.00 ure.  Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, obrok odjavi šola oziroma učitelj.

Kadar je učenec nenadoma bolan oziroma odsoten za daljše obdobje, morajo starši odsotnost učenca takoj do 8.00 ure sporočiti v tajništvu zavoda in odjaviti prehrano za daljše obdobje. Prepozno odjavljeni obroki ali ne odjavljeni obroki se ne odštevajo in jih je starš dolžan v celoti poravnati.

Pravočasno odjavljeni obroki prehrane se učencu poračunajo in odštejejo pri položnici za mesec v znesku, ki je določen za posamezni obrok prehrane.

SUBVENCIJA ZA ŠOLSKO PREHRANO

Za pridobitev subvencije vloge praviloma ni treba vlagati. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Učencu oziroma dijaku, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima njegova družina veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo.

Učencu oziroma dijaku, katerega družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. Učencu oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

V primeru prve vloge za subvencijo prehrane, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo malice za učence in dijake ali za subvencijo kosila za učence, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

Subvencija prehrane se prizna za obdobje enega šolskega leta.

 

(Skupno 116 obiskov, dnevno 1 obiskov)
Dostopnost