Svetovalna služba

Svetovalna služba ima dolgoletno tradicijo in je po mnogih dosedanjih podatkih nepogrešljiva avtonomna strokovna služba, ki deluje v slovenskih vzgojno – izobraževalnih ustanovah. Temeljni cilj svetovalne službe je zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično, narodno pripadnost, jezik ter telesne in psihične značilnosti oz. razvojne posebnosti. Zagotavljanje varnega, spodbudnega in vključujočega razvojno – učnega okolja. Usmerjena je v razvoj otrok in mladostnikov in ustanove, kot celote. Delovanje službe je celostno, razvojno – analitično, vzgojno – preventivno in svetovalno usmerjeno. Vključuje se v izvajanje vzgojno – izobraževalnega dela in v timsko delo. Spodbuja, vzpostavlja in vzdržuje kakovostno sodelovanje in odnose z učitelji, vodstvom, z učenci in starši. Sodeluje z ustreznimi zunanjimi institucijami. 

 

Svetovalna delavka na OŠ ODRANCI:

Vanja Lebar Varga

Lahko jo pokličete na  TELEFON: (02) 573 70 11 , vsak delovni dan od 7.00 – 12.30

 

POMOČ OB OSEBNIH TEŽAVAH IN VPRAŠANJIH

Kako omejimo uporabo telefona svojemu otroku?

– Čisto preprosto, uporabite starševski nadzor: https://families.google/intl/sl_ALL/familylink/ ali https://www.qustodio.com/en/
– spletna stran nacionalnega programa duševnega zdravja MIRA: www.zadusevnozdravje.si
– smernice Psihološke prve pomoči: https://www.zadusevnozdravje.si/pomagam-drugemu/kako-pomagam/
– nacionalna kampanja proti stigmatizaciji duševnega zdravja Nisi okej? Povej naprej.: https://nisiokejpovejnaprej.si/
– Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov ZD Murska Sobota: https://www.zd-ms.si/nase-enote/center-za-du%C5%A1evno-zdravje-otrok-in-mladostnikov


Žrtve katere koli vrste nasilja prijazno pozivamo,
da se lahko obrnete na kateregakoli od naštetih virov pomoči:

– Centri za socialno delo – https://www.scsd.si/centri-za-socialn…
– Krizni centri za otroke in mladostnike – https://www.scsd.si/centri-za-socialn…
– Zavod EMMA (Center za pomoč žrtvam nasilja) – http://zavod-emma.si
– Društvo za nenasilno komunikacijo – https://www.drustvo-dnk.si/
– Društvo SOS – https://drustvo-sos.si/oblike-pomoci/


Posnetek o učnih stilih:


(Skupno 280 obiskov, dnevno 1 obiskov)
Dostopnost