Šolska shema

ŠOLSKA SHEMA je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.  Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je 6-letna strategija. Obdobje nove Strategije za izvajanje šolske sheme v Sloveniji za obdobje šestih šolskih let od 2023/2024 do 2028/2029 (v nadaljnjem besedilu: strategija) se začenja s 1. avgustom 2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejela pa jo je ministrica, pristojna za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za izobraževanje, in ministrom, pristojnim za zdravje.

V šolski shemi se učencem v osnovni šoli ter otrokom in mladostnikom v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

 Načrt izvedbe sheme šolskega sadja

Sadje oz. zelenjavo bomo učencem ponudili predvidoma enkrat tedensko in sicer v sredo med rekreativnim odmorom. Razdeljevanje bo nadzoroval dežurni učitelj tistega dne. Naš namen pri vključitvi v shemo šolskega sadja je spodbuditi uživanje sadja in zelenjave pri učencih in tako zvišati kvaliteto njihovih prehranjevalnih navad.

Naši cilji so v šolskem letu 2023-24 so:

  • povečanje porabe/uživanja zelenjave pri učencih,
  • povečanje porabe/uživanja sadja pri učencih,
  • povečanje porabe/uživanja lokalnega sadja in zelenjave v šoli (kratke dobavne verige),
  • povečanje porabe/uživanja ekološkega sadja in zelenjave v šoli,
  • spodbuditi zdrave prehranske navade učencev v okviru spremljevalnih izobraževalnih dejavnosti na šoli,
  • možnost delitve vsem učencem, tudi socialno šibkejšim,
  • spodbujanje pozitivnega odnosa do hrane, narave in okolja,
  • kultura uživanja obrokov,
  • higiensko ravnanje z živili.

Sadje in zelenjava se razdeljujeta in uživata sveža. Pri nabavi sadja in zelenjave bomo poskušali izbirati tiste pridelovalce, ki pridelujejo hrano na naravne, človeku in okolju prijazne načine. Študije namreč kažejo, da lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebuje večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas. Vsekakor pa bo sadje in zelenjava iz Slovenije.

 

Vsak posameznik lahko naredi nekaj za svoje zdravje in okolje že z malimi spremembami.

(Skupno 35 obiskov, dnevno 1 obiskov)
Dostopnost