Skriti kotički mojega kraja (Unesco)

Projekt bomo izvajali v živo in na daljavo.

Navodila za izvajanje projekta na daljavo

Otroci in učenci se bodo pri pouku in razširjenem programu osredotočili na predmet raziskovanja. Ob ogledih muzejev, znamenitosti, spoznavanju osebnosti, običajev, navad in tradicije kraja ter rastlinstva in živalstva bodo spoznavali, raziskali in predstavili naravno in kulturno dediščino svojega kraja. Raziskali bodo možnosti, kako predstaviti predmet raziskovanja obiskovalcem svojega kraja.

Projekt je razdeljen na dva dela:

–   V prvem delu projekta bodo otroci in učenci izbrali predmet raziskovanja. Z mentorjem bodo izbrali ustrezne metode in oblike dela. Raziskovanje lahko poteka s pomočjo monografskega gradiva, ustnega izročila ter internetnih virov. Pri tem se lahko povežejo z različnimi društvi, posamezniki v kraju.

–   V drugem delu projekta predstavijo predmet raziskovanja na različne načine:

 • priložnostna razstava likovnih ali fotografskih del na mestu izbranega kotička ali v šolskem prostoru,
 • skriti kotiček opremijo s QR kodo, ki vključuje opis, fotografijo, povezavo, …. do  predmeta raziskovanja,
 • izdelajo brošuro, letak, ki ga lahko predajo najbližjemu TIC-u ali Občini,
 • pripravijo izletniško vabilo na predstavljeni kotiček.

Prispevke vseh sodelujočih šol bomo umestili na zemljevid Slovenije, ki ga nadgrajujejmo z vsakim šolskim letom, zemljevid Slovenije, ki ga nadgrajujemo z vsakim šolskim letom,. Idej za aktivno preživljanje počitniških dni tako ne bo malo in verjamemo, da bomo marsikomu pomagali pri organiziranju izletniškega dne.

V živo bo projekt potekal v spomladanskem času, ko bomo vse sodelujoče šole povabili v spoznavanje in odkrivanje skritih kotičkov našega kraja – ODRANCI. Učenci bodo skupaj z mentorji sodelovali v različnih dejavnostih v Centru kulturne dediščine v Odrancih.

CILJI PROJEKTA:

 • Povezovanje s šolami Unesco mreže, šolami bližnjega in širšega okolja.
 • Učenci pridobijo znanje in razumevanje lokalnih in nacionalnih vprašanj.
 • Učenci učinkovito in odgovorno delujejo na lokalni in nacionalni ravni.
 • Učenci doživljajo občutek, da pripadajo domači skupnosti, krepijo odnos do dediščine, njenega ohranjanja ter prenosa na potomce.
 • Učenci se učijo sodelovalnega učenja, problemskega pristopa.
 • Učenci razvijajo odnos do sodelovanja in vključevanja v krajevna društva.
 • Učenci razvijajo motivacijo in pripravljenost do sodelovanja v projektu.

ČASOVNICA:

 • Prijava projekta preko prijavnice, ki bo objavljena na spletni strani projekta do 6. 10. 2023 ali pa prijavnico pošljete na naslov klementina.seckar@os-odranci.si.
 • Pošiljanje poročila, ki bo objavljeno na spletni strani šole pod zavihkom UNESCO in gradiv do 3. 6. 2024, na naslov klementina.seckar@os-odranci.si.
 • Poslana gradiva bomo sproti objavljali na spletni strani OŠ Odranci.
 • Mentorjem bomo izdali potrdila o sodelovanju do 31. 8. 2024.

POROČILO

PRIJAVNICA

VABILO

(Skupno 301 obiskov, dnevno 1 obiskov)
Dostopnost